Valkohäntäpeuran pyynnin poikkeuslupa

Kiikalan metsästysyhdistys on hakeutunut valkohäntäpeuran pyynnin poikkeusluvan piiriin ajalle 1.9.2022-15.2.2023. Aiheestä lisätietoa Metsästys-valikon alla kohdassa ”Ohjeet valkohäntäpeuran poikkeusluvan mukaiseen pyyntiin”.