Valkohäntäpeuran pyynnin poikkeuslupa

Kiikalan metsästysyhdistys on hakeutunut valkohäntäpeuran pyynnin poikkeusluvan piiriin ajalle 1.9.2022-15.2.2023. Aiheestä lisätietoa Metsästys-valikon alla kohdassa ”Ohjeet valkohäntäpeuran poikkeusluvan mukaiseen pyyntiin”.

Kesäkokous 2022

Vuoden 2022 kesäkokouksessa päätettiin joistakin muutoksista ja täsmennyksistä seuran metsästyssääntöihin. Päivitetyt säännöt on luettavissa sivulla metsästys- välilehden alla.

Metsästysammunnan ABC koulutus (Täynnä) HUOM! ajankohta muuttunut!

Kiikalan ampumaradalla järjestetään Metsästysammunnan ABC koulutus lauantaina 16.7 klo 8:00 alkaen. Kuuden tunnin koulutuksessa perehdytään haulikko- ja kivääriammuntaan sekä turvallisuuteen. Koulutuksen hinta on alle 18v. 35,- € ja yli 18v. 50,- €, mikä sisältää koulutuksessa käytettävät aseet ja patruunat. Mukaan tarvitset vain kuulosuojaimet ja ampujanlasit.

Osallistujat saavat todistukseksi Metsästysampumakortin.