Ohjeet valkohäntäpeuran poikkeusluvan mukaiseen pyyntiin.

Kiikalan metsästysyhdistys on hakeutunut valkohäntäpeuran metsästyksen poikkeusluvan piiriin. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa käyttää poikkeusluvan mukaisia pyyntimenetelmiä, hänen tulee sopia asiasta oman seurueensa metsästyksenjohtajan kanssa. Ennen jahdin aloitusta metsästäjä ja metsästyksen johtaja täyttävät poikkeuslupa pyyntisopimuksen. Poikkeusluvalla pyydettyjen peurojen raportoinnista Metsästäjäliittoon vastaa Juha Simola.

Pyyntisopimus alla:

Huomioitavaa:

Poikkeuslupa yötähtäimen (4) tai keinovalon (5) käyttöön on voimassa vain ajalla 1.9.2022—15.2.2023

Valoa ja yötähtäintä saa käyttää vain metsästyksenjohtajan hyväksymässä ja hänen kanssaan ennalta sovitussa paikassa. Keinovalo saa olla kiinteä, tai kivääriin kiinnitetty. Valot eivät saa olla kiinnitettynä moottorikäyttöiseen laitteeseen. Ampumasuunnat on suunniteltava valoisaan aikaan.

Poikkeuslupa koskee vain valkohäntäpeuraa. Ei metsäkaurista eikä hirveä.

Kaatolmoitus tehtävä metsästystä seuraavana päivänä klo 12:00 mennessä WhatsAppin kautta Kiikalan MY peuraryhmään tai tekstiviestillä Juha Simolalle puh.0442827852. Kaatoilmoituksessa oltava seuraavat tiedot:

1)Pydetty eläin: Sukupuoli ja ikä (vasa/aikuinen)
2)Pyyntipaikan koordinaatit
3)Pyyntitapahtuman päivämäärä ja kellonaika
4) Käytetty poikkeusmenetelmä (4 tai 5)
5) Pyyntipaikan lumen syvyys pyyntihetkellä senttimetreinä.

Tutustu metsästyksen turvallisuusohjeisiin täällä.